Profithajhászás helyett magasabbrendű cél: a leginspirálóbb cégek első számú titka

Szerző: | 2019. 10. 14. | Agilis szervezetek

Olvasási idő:

A The Corporate Rebels egy két srácból álló mini csapat, akik otthagyták nagyvállalati munkájukat azért, hogy felkeressék a világ leginspirálóbb munkahelyeit. A sok tapasztalatot – amit így a földgolyó legprogresszívebb vállalataitól elsőkézből szereztek meg – különféle fórumokon osztják meg a világgal.

Szisztematikusan megvizsgálták, mik azok a kulcsfontosságú elemek, amik minden ilyen szervezetet jellemeznek. Az egyik ilyen elem, hogy profitorientáltság helyett inkább egy magasabb célnak és saját értékeiknek vetik alá teljes működésüket.

Ezen cégek – paradox módon – bár nem a profitra összpontosítanak, mégis sokkal magasabb profitot képesek elérni (bizonyos kutatások szerint 10-szeres profitot).

Nem szabad a nyereséggel foglalkozni, sokkal inkább a cél és értékek mentén kell közösséget építeni

 

➔Világszerte több mint 50 olyan szervezetet kerestünk fel, amelyek gyökeresen eltérően vélekednek a sikeres munkaszervezés módjáról. Megkérdőjelezik és megdöntik a jelenleg elfogadott nézeteket azzal, hogy újfajta megoldást kínálnak, és olyan munkahelyet hoztak létre, ahol az emberek szeretnek dolgozni.

Az egész világra kiterjedő és ilyen úttörő szervezetek megtalálása céljából indított kutatásunk során sikerült kiderítenünk, hogy mi teszi e szervezeteket olyan különlegessé.

A Rebel Trends elnevezésű blogsorozatunkban ezt a nyolc trendet járjuk körbe alaposan. A sorozat első cikkében megdöntünk egy réges-régi, ám magát máig makacsul tartó, pénzcsinálással kapcsolatos nézetet, és megindokoljuk, hogy miért érdemes a semmitmondó profit helyett egy inspiráló célra (purpose) és értékekre összpontosítani.

A nyereség önmagában édeskevés

➔Arra a megállapításra jutottunk, hogy az inspiráló példaként szolgáló munkahelyek fő célkitűzése egyértelműen nem a profitmaximalizálás. Ezeket a szervezeteket nem a pénzszerzés hajtja, és nem is pénzzel nyerik el a dolgozóik elkötelezettségét. Hogy miért nem? Mivel inkább a belső motivációt (pl. cél (purpose), szakmai kiválóság és önállóság) tartják fontosnak a külső motivátorok (pl. pénz, hírnév vagy beosztás) helyett a munkatársak elkötelezettségének elnyerése kapcsán. Ezek a szervezetek egy magasabb célt szolgálnak, mint a puszta pénzkereset.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a nyereséget teljesen jelentéktelen apróságnak tartják. Szerintük a profit bár fontos, de nem a szervezet létezésének elsődleges oka. Ezek a szervezetek ennél sokkal inspirálóbb célokat szolgálnak. A pénzkereset meglátásuk szerint csak annak eszközéül szolgál, hogy a szervezet magasztosabb célját meg tudják valósítani.

Jean-Francois Zobrist foglalta össze nagyon szépen ezt a gondolatot: „A pénznek nem a cég legfőbb céljának, hanem a fő forrásának kell lennie, mint ahogy a légzés is az élet forrása. A pénz azt jelenti egy szervezetnek, mint az oxigén az emberi testnek, mivel bevétel nélkül egy szervezet sem fog sokáig fennmaradni.”

A RÉSZVÉNYESI ÉRTÉK MAXIMALIZÁLÁSA HELYETT EGY INSPIRÁLÓ CÉL

➔Ezért az általunk közelebbről megismert vállalatokat a minél nagyobb nyereség elérésénél egy sokkal magasabb rendű cél hajtja és ösztönzi. Egy cél, ami erőt ad a dolgozóknak, lelkessé és motiválttá teszi őket, hogy legyen értelme minden reggel kikelni az ágyból. Ily módon leküzdhető és leépíthető a vállalati bürokrácia, a szervezeten belüli csőlátás és az egyéni érdekek, hogy a lehető legjobbat lehessen kihozni a szervezetből.

De tisztázzunk valamit… Amikor egy inspiráló célról beszélünk, nem azokra az unalmas küldetésnyilatkozatokra gondolunk, amelyekre a dolgozók öt perccel az elolvasásuk után már nem is emlékeznek. Sokkal inkább egy olyan tiszta és világos okról van itt szó, amely egy zászló alatt egyesíti a szervezethez tartozó valamennyi egyént, és lendületet ad nekik a munkájukhoz. Ennek egy olyan inspiráló küldetésnek kell lennie, amely hosszú távon a legjobban szolgálja egyszerre a szervezet, a dolgozók, az ügyfelek és mások érdekeit is.

A Patagonia inspiráló célja egyértelműen tükrözi a vállalat létének okát: „Célunk a legjobb termék kifejlesztése és legyártása, eközben a lehető legkisebb környezeti kár okozása, valamint hogy gyakorlatunkkal a környezeti válsághelyzetre egyre jobb megoldásokat találjunk, és erre ösztönözzünk másokat is.”

Az inspiráló cél egy szervezet létezésének alapvető oka, amit leginkább a Sarkcsillaghoz tudnánk hasonlítani, ami az embereket vezérli, és irányt mutat nekik a sikerhez vezető úton. Az általunk e munkahelyeken hallott célokról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy azokon gyakran semmit sem vagy csak alig kell módosítani hosszú időn keresztül, tehát gyakorlatilag változatlanok maradnak. A Bucket List nevű listán szereplő vállalatok példájából egyértelműen az derül ki, hogy egy inspiráló vállalati cél kitűzése versenyelőnyt teremt.

A céllal kapcsolatos paradoxon

Az a legérdekesebb az ilyen cél által vezérelt vállalatokkal kapcsolatban, hogy a legnagyobb nyereséget termelő cégek nem a legprofitorientáltabbak. Több kutatási tanulmány is leszögezte, hogy a célvezérelt szervezetek jobban teljesítenek a versenytársaiknál. Raj Sisodia is arra a következtésre jutott a Firms of Endearment („Szeretetre és csodálatra méltó cégek”) című könyvében, hogy 1996 és 2011 között a célvezérelt cégek tízszeresen túlteljesítettek az S&P 500 listán szereplő vállalatok átlagánál.

A Nielsen egyik tanulmánya szerint pedig „világszerte a válaszadók 55%-a hajlandó többet fizetni az olyan cégek termékeiért és szolgáltatásaiért, amelyek elkötelezték magukat a kedvező társadalmi és környezeti hatások mellett, ami jelentős növekedés a 2012-es 50%-hoz és a 2011-es 45%-hoz képest.” Tehát egyre több ügyfél hajlandó többet fizetni, ha a magáénak érzi az adott szervezet célját.

Az alapvető értékek egyértelmű megjelölésével a dolgozók iránymutatást kapnak, aminek köszönhetően a legjobb belátásuk szerint járhatnak el.

Szabványos működési eljárások helyett egyértelműen meghatározott alapvető értékek

➔A határozott cél megfogalmazása mellett az inspiráló munkahelyek egyértelműen meghatározzák, hogy kik ők, milyen hozzáállást várnak el egymástól, és mit képviselnek. Azonban azzal nem fárasztják magukat, hogy mindezt részletes működési eljárások és előírások formájában foglalják össze. Ehelyett alapvető értékeket fogalmaznak meg, amik a szervezet munkamódszerét hivatottak meghatározni.

Az alapvető értékek nélkülözhetetlenek a szervezet számára, és azokra a dolgozók irányadó elvekként tekintenek. Igen célravezetőnek tűnik az egész, ugyanis a kollektív intelligencia teljes mértékű kiaknázása érdekében a szervezeteknek el kell törölniük a legtöbb olyan szabályt, eljárást és egyéb bürokratikus eszközt, amely csak lelassítaná.

Az alapvető értékek egyértelmű megjelölésével a dolgozók iránymutatást kapnak, aminek köszönhetően a legjobb belátásuk szerint járhatnak el. Továbbá egy olyan keretet is biztosít a munkatársak számára, amelynek segítségével mindig helyesen cselekedhetnek a megfelelő hozzáállás tanúsításával, mindezt mindenféle bürokratikus teher nélkül.

Doug Kirkpatrick így nyilatkozott az irányadó elvek fontosságáról: „Itt, a Morning Starnál minden dolog alapja a két alapelvünk. Az első az, hogy senki sem kényszeríthet másokat semmire, az erejét vagy hatalmát fitogtatva, tehát minden munkahelyi kommunikációnak, kérésnek és együttműködésnek az önkéntességen kell alapulnia. A második pedig az, hogy mindenkinek teljesítenie kell a másokkal szemben vállalt kötelezettségeit. Ezen alapelvek betartása nélkül kudarcra lennénk ítélve.”

Csak hogy tisztázzuk, az alapvető értékek nem arról szólnak, hogy a vállalati propagandának legyen mivel kitöltenie az éves jelentések üresen maradt helyeit, vagy hogy legyen mivel kidekorálni a vállalat épületeit. Sokkal inkább arra valóak, hogy a szervezethez tartozó valamennyi személy azokat hitelesen és a lehető legteljesebb mértékben „megélje”, vagyis azok szerint járjon el, és azokat a magáévá tegye és képviselje. Az a cél, hogy a szervezet valamennyi dolgozója az alapvető értékekkel összhangban találjon mindenre megoldást, hozzon döntést és járjon el mindenkor. Az alapvető értékek ritkán változnak, azonban az ezen értékek támogatására szolgáló és a mindennapi munkában való alkalmazására vonatkozó bevált gyakorlatok annál gyakrabban.

Hogyan kell célt és értékeket életre kelteni?

➔Meggyőződésünk, hogy egy szervezet esetében egy inspiráló cél és az alapvető értékek lefektetése mindenki javát szolgálhatja. Ám ez az egész nem feltétlenül igényel az egész szervezet részéről hatalmas erőfeszítéseket. Kicsiben is el lehet kezdeni, például elkezdheted az úttörő ötleteidet a saját csapatodon, osztályodon vagy részlegeden belül megvalósítani.

Ha eddig még nem öntötted szavakba ezt az inspiráló célt és az alapvető értékeket, akkor arra szeretnénk biztatni, hogy ezt vedd nagyon komolyan, és pótold mihamarabb, az ahhoz szükséges megfelelő mennyiségű időt rászánva. Először mindenkinek magának kell meghatároznia a saját inspiráló küldetésnyilatkozatát, ami azt fogja tükrözni, hogy ők kik is valójában, és hogyan fognak hozzájárulni a szervezet sikeréhez. Gondolkodj el azon, hogy mi az életcélod, és hogy mi történne, ha a csapatod, osztályod vagy részleged megszűnne.

1. Fogalmazd meg a célodat és a számodra fontos értékeket

  • Lásd a lelki szemeiddel magad előtt a célodat álmodban, visszajelzések és állandó kiigazítások révén (Zingerman’s).
  • Fogalmazd át és határozd meg a célt minden egyes szervezeti szintre vetítve, az osztályok, csapatok és egyének számára is (Morning Star).
  • Valamennyi dolgozó bevonásával és hathatós segítségével határozd meg az értékeket és irányelveket (Spofity és Cyberclick).

Mindig ügyelni kell arra is, hogy ezek sose végezzék puszta dekorációként a falakon. Tehát, ha sikerült megfogalmaznod egy inspiráló célt és meghatározni az alapvető értékeket, eljött az ideje, hogy ezek a mindennapi munkavégzésbe is beépüljenek. Erre egy kitűnő módszer kézzelfogható gyakorlatok kidolgozása.

2. Ezekre alapozva dolgozz ki gyakorlatokat

A célt és az értékeket most ültesd át a gyakorlatba, váltsd azokat konkrét intézkedésekre és gyakorlatokra, amik a mindennapi munkavégzést fogják vezérelni, és inspirációs forrásul szolgálnak. Alkalmazd ezeket a munkaerő-felvételi eljárás során, minden döntés meghozásakor, mindig azoknak megfelelően járj el, és gondoskodj arról is, hogy ezek vezéreljék a szervezetet akkor is, ha szárnyal, és válságos időkben is. Lentebb összeszedtünk e tekintetben néhány olyan úttörő szervezet nagyszerű irányelvét, amelyeket volt szerencsénk meglátogatni:

  • Elengedhetetlenül fontos a gyakorolt hatás mérése, az elért haladás nyomon követése és a cél láthatóvá tétele (Patagonia).
  • A pénztárcádat is ki kell nyitnod, nem csak a szádat, vagyis mindig bizonyítsd, mit ér a szavad (Patagonia és Cyberclick).
  • Az értékeket és az irányelveket láthatóvá és a napi döntéshozási folyamat részévé kell tenni (UKTV és Spotify).
  • A példaértékű, a vállalati értékeket maradéktalanul követő eljárást jutalmazni kell (UKTV és Cyberclick).

Világszerte számos úttörő vállalat esetében megtapasztalhattuk a cél és az értékek valódi erejét. Annak révén, hogy sose tévesztik szem elől a céljukat és a megfogalmazott értékeiket, sikerült a hasonló gondolkodású emberek egy csoportját közösséggé kovácsolniuk. Ez tartja és hozza össze a dolgozókat, az ügyfeleket, a beszállítókat és azokat, akik időt, pénzt és energiát fektetnek az ugyanazért a célért folytatott harcukba.

Az ennek köszönhető motiváció, hajtóerő és szilárd elköteleződés nem igazán jellemzi a kizárólag a profitra hajtó szervezeteket. Ideje magunk mögött hagyni a régi pénzközpontú paradigmát, és olyan szervezeteket építeni, amelyek fő célja és vezérelve a közösségépítés, valamint egy közös cél és értékek mentén való cselekvés.

 

 

Forrás: https://corporate-rebels.com/rebel-trends-1-purpose-values/

<a href="https://agiluu.hu/author/istvan/" target="_self">Marhefka István</a>

Marhefka István

9 éves koromban kezdtem a programozást, professzionálisan pedig több mint 20 év tapasztalattal rendelkezem szoftvertermékek kifejlesztésében. Jónéhány agilis csapatban dolgoztam különféle szerepkörökben (vezető szoftverfejlesztő, architect, termékfelelős, scrum master stb.), ahol az erős csapatmunkára építve hoztunk létre sikeres termékeket. Dolgoztam magyar KKV-knál, multiknál Magyarországon és Svájcban. Korábbi saját startupom, az amerikai irodát is működtető Be-novative nevű cég, amelyből már exiteltem, a mai napig sikeres. Agilis szervezetfejlesztői és DevOps tanácsadóként 2017 óta dolgozom. Elsősorban hazai kkv-k és nagyvállalatok agilis és digitális transzformációs törekvéseit támogatom.

Az Agiluu támogatja a szervezeteket, hogy agilisabbá váljanak.

Tetszett az írás? Iratkozz fel a blogra, hogy mindig értesülj az új írásokról!