Net Protections, egy úttörő szerepet vállaló japán szervezet

Szerző: | 2022. 10. 28. | Agilis szervezetek

Olvasási idő:

A Corporate Rebels egy hollandiai gyökerekkel rendelkező, ma már nemzetközi közösség, ami a modern vállalati működési formákat és vállalati kultúrákat kutatja és népszerűsíti.

A következő esettanulmányuk egy japán „Buy Now, Pay Later” pénzügyi szolgáltató cég átalakulásának történetéről számol be. A cég már több mint 20 éve létezik, ami kezdetben középvezetői hierarchikus struktúrában működött, és a – közös vállalati kultúra építve – mára már csapatok hálózataként működik. A sok éves átalakítás mozgatórugója a növekedés kihívásainak kezelése volt, amit eredetileg a beszállítói hálózat sokszínű kultúrája nem tett lehetővé.

A következő cikket a Corporate Rebels közösség egyik tagja, Yuji Yamada írta.

Net Protections

A Net Protections Japán egyik élen járó vállalata a BNPL- (Buy Now, Pay Later, „vásárolj most, fizess később”) ágazatban, amely a startuppiac egy igen gyorsan növekvő területének bizonyult az utóbbi időben, ahogy ez az olyan technológiai vállalatok sikeréből is kitűnik, mint az Affirm, a Klarna és az Afterpay. Ami azt illeti, az egyik jelentősebb japán BNPL-szolgáltató céget, a Paidyt 2021 novemberében a PayPal vásárolta fel közel hárommilliárd dollárért.

A Net Protectionst még 2000-ben alapítottuk meg, amikor a BNPL még ötlet szintjén is alig merült fel. Azóta a cég különféle szolgáltatásokkal bővítette a portfólióját – mind a vállalati, mind a kereskedelmi szolgáltatások terén – Japánban és azon kívül is. 2021 decemberében részvénytársasággá alakult; ekkor az éves bevétele meghaladta a 150 millió dollárt, a felhasználóinak száma pedig a 16 milliót. A vállalat jelenleg több mint háromszáz alkalmazottat foglalkoztat.

A Net Protections jelenlegi vezérigazgatója, Shin Shibata, nem tartozik az alapítók közé. Egy magántőke-befektetési társaság befektetőjeként került kapcsolatba a céggel, amely annyira magával ragadta, hogy 2004-ben elfoglalta a vezérigazgatói széket. Még egy évtizedre volt szükség a startup-ökoszisztéma növekedéséhez Japánban, ezért a befektetési ágazatból átnyergelt vezérigazgatónk ritka kincsnek – és jelentős előnynek – bizonyult.

A Net Protections rendkívül büszke remek csapatára és szervezeti kultúrájára. Manapság már igen sikeres, új munkamódszereket alkalmazó cégként tekintenek rá Japánban.

Mielőtt belekezdenék a Natura névre keresztelt progresszív irányítási rendszer tárgyalásába, szeretném röviden bemutatni a céget és annak történetét.

A szervezetátalakítás története

A Net Protections több mint húszéves növekedése, terjeszkedése alatt a szervezeti kultúra több alkalommal is komoly változáson ment keresztül.

2000–2007: startupszakasz

Az indulás éveiben legfőképpen az üzlet beindításán volt a hangsúly. Ebben a szakaszban a BNPL gyakorlatilag még nem is létezett, tehát a cég leginkább a piacbővítésre összpontosított. A bevétel tízmilliárd jen körül alakult, ekkor az alkalmazottak száma negyven feletti volt. A szervezeti felépítés a megszokott hierarchikus volt, középvezetőkkel.

2008–2012: növekedési szakasz

Ezután következett a növekedés szakasza: a cég bevétele megháromszorozódott (36 milliárd jen), és az alkalmazottai számát is megduplázta (több mint száz főre) a cég. Ebben a szakaszban változatlanul hierarchikus szervezeti forma volt rá jellemző. (A jövő szervezetei [Reinventing Organizations] című könyv alapján narancssárga szintű szervezet.)

2013–2016: átalakítási szakasz

A fordulópont 2012-ben következett be. A növekedési szakasz komoly kihívások elé állította a szervezetet, legfőképpen a különféle szervezeti kultúrák különbözősége okán. Egyes munkatársak a célok elérését tartották a legfontosabbnak, másokat jobban foglalkoztatott egy befogadó munkahelyi kultúra előmozdítása.

Így a Net Protections egy igen fontos lépésre szánta el magát: úgy döntött, hogy felülvizsgálja a jövőképét valamennyi, teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó bevonásával. 2012 júliusában a vállalat a munkavállalókat hat-hét fős csapatokba osztotta, amelyek három hónapig az általuk legjobbnak tartott vállalati jövőkép kidolgozásán fáradoztak. Egy kétnapos céges elvonulás során mutatták be a csapatok az elképzeléseiket. A következő lépés az új jövőkép végleges formába öntése volt, amely feladattal egy, a vezérigazgatót is magában foglaló projektcsapatot bíztak meg. Bár a cég eredetileg három hónapot szánt a következő lépés kivitelezésére, vagyis a végleges változat kidolgozására, végül kilenc hónapig tartott a szervezet tagjai által előadott különféle elképzelések átbeszélése.

Az új szervezeti normák című új küldetésnyilatkozat hét pontból állt, és öt értéket sorolt fel. A szervezet vonatkozásában egyértelművé tették, hogy a Net Protections számára maga a cég és az ott dolgozó egyének ugyanolyan fontosak, és a vállalat minden tekintetben tiszteletben tartja a dolgozókat.

És a munkavállalók? Velük szemben mindössze az az elvárás fogalmazódott meg, hogy mindezért cserébe jó teljesítményt kell nyújtaniuk.

A Net Protections számára a valódi fordulópontot nemcsak az új küldetésnyilatkozat kidolgozása jelentette, hanem több munkatárs távozása is. Az egész folyamatot végigkísérő munkavállalóknak több mint a fele nem tudott megbarátkozni az új cégfilozófiával, és a következő két év során önszántukból léptek ki a cégtől. Viszont ennek következtében egy erős és egységes szervezeti kultúra jött létre.

2016–2022: a következő szakasz

Ezek után a Net Protections még egy lépéssel továbbment ezen az úton. 2018-ban egy új, Natura (a latin ’természet’ jelentésű szóból) nevű teljesítményértékelési rendszer került bevezetésre. Az új rendszer célja a kölcsönös támogatáson és együttműködésen alapuló szervezeti kultúra erősítése volt. Megszűntek a menedzseri munkakörök, amelyek helyébe az úgynevezett katalizátorok léptek.

Az eredeti szervezési forma és a Natura összehasonlítása

A cég megragadta a kínálkozó alkalmat, hogy az újonnan megfogalmazott értékek alapján teljesen átalakítsa a rendszert. Az új Natura rendszer fő célja a jó teljesítmény, az egyéni fejlődés és a munkahelyi jóllét elérése és megvalósítása volt. A versengés helyett az együttműködést propagálta, a munkatársak pszichés biztonságérzetét és a kölcsönös támogatást erősítve a folyamat során.

Ennek eredményeként néhány érdekes változás következett be.

Önállóan dolgozó munkavállalók

A Net Protections dolgozói önállóan dolgoznak, és jól szervezik a saját erőforrásaikat (önmenedzselők); ez remekül tetten érhető már a személyzeti felvételi kritériumokban is, például:

  • önálló, eredeti gondolkodásmód
  • belső motivációval rendelkezik
  • elhivatott az önfejlesztésre
  • hajlandó felelősséget vállalni
  • együttműködő, könnyű vele együtt dolgozni
  • integritás

2013 körül, a vállalat küldetésének és értékeinek újragondolása idején a tervezés és irányítás egyre nagyobb jelentőségre tett szert a főállású dolgozók körében. Ezzel szemben az operatív feladatokat egyre inkább partnercégek vagy részmunkaidős munkavállalók kezdték ellátni. Ez összhangban állt az új értékekkel; jelentőségteljes lépés volt a dolgozók önfejlesztése és a szélesebb körű közreműködésüket igénylő feladatkör szempontjából.

Üzleti szempontból is indokolt volt az átalakítás, tekintve, hogy a BNPL-cégek nyereségességének kulcsa nem az egyéni teljesítmény, sokkal inkább az egész rendszer olajozott működése. Ennek megvalósítása érdekében a dolgozóknak ismerniük kell a különféle területeket, például a tervezést és az ügyféltámogatást. Ennek érdekében az új munkatársak az első évben a fejlesztési csapathoz kerülnek.

Menedzserek nélkül

A cég alapvető szervezeti felépítése mátrix – üzleti és funkcionális szempontból is. 2018-ban a Net Protectionsnél a menedzseri pozíciókat megszüntették, a helyükbe pedig a katalizátorok léptek. Ez teljes mértékben összhangban volt a szervezeti átalakítás céljával.

A katalizátorok képlékeny, rugalmas feladatkört látnak el mindegyik, általában tíz fő körüli csapat élén, és a csapattagok fejlődésének támogatásáért felelnek. A megszokott menedzseri munkakörrel ellentétben a katalizátorok nem felelnek az eredményekért – azokért a csapatokat terheli felelősség. (Bár a megosztott felelősség rendszere kiválóan működik, mivel a Net Protections vállalkozási formája jelenleg részvénytársaság, nem szakított teljes mértékben a hagyományos szervezeti forma egyes elemeivel, a hivatalos beosztások és a részlegvezetők maradtak.)

Munkacsoportok

A Net Protections 2012 óta a munkacsoportprogram úttörőjének számít. A szervezeti átalakítás előtt a cégen belül a felső vezetés részéről a dinamikus delegálás lehetősége meglehetősen korlátozott volt. Erre a problémára kínált megoldást a munkacsoportprogram, amely előírja a csoporttagok számára, hogy a munkaidejük 20%-át az elsődleges feladatuktól eltérő, az érdeklődésükre számot tartó egyedi projektekben való részvételre kell áldozniuk.

A munkacsoportok tevékenysége számos területet fed le, például munkaerő-felvétel, képzés, üzleti tervezés és a tengerentúli fióktelepek számára kutatások végzése. És míg az iránymutatások szerint a munkatársaknak a munkaidejük 20%-át kell erre fordítaniuk, néhányan ennél is több időt töltenek más jellegű feladatok elvégzésével, márpedig ez csak rajtuk áll, tekintve, hogy a munkavállalók önmenedzselők, vagyis ők osztják be a saját idejüket.

A munkacsoportok rendszere alapvető fontosságúnak bizonyult a Net Protectionsnél az autonóm munkavégzésen alapuló kultúra támogatásában, mivel a dolgozók szabadon dönthetnek arról, hogy min szeretnének dolgozni.

Virtuális családok

A munkacsoportprogramból kifejlődött egy másik újítás is, a virtuális család rendszere (japánul Fami-Tsuku), amely a munkahelyi jó kapcsolatok ápolásában bizonyult nagy segítségnek.

Ha egy új munkatárs lép be a céghez, egy öt-hat tagból álló, mentori szerepet betöltő virtuális „család” alakul meg. Alapvetően nem sok előírás köti a családokat (gyakorlatilag néhány szabály vonatkozik csak rájuk a céges vacsora vagy kávézás költségtérítése kapcsán). Az a feladatuk, hogy jó kapcsolatokat alakítsanak ki az önállóan dolgozó munkatársak között.

Néhány havonta összeülnek a családtagok, és elmennek meginni valamit; ilyenkor a munkahelyi vagy a magánéleti problémáikat is megbeszélik. Mivel már évek óta működik a virtuális családok rendszere, az újonnan csatlakozott munkatársak továbbviszik ezt a hagyományt, és ugyanolyan meleg fogadtatásban részesítik az új tagot a következő családban.

Juttatások

A Net Protectionsnél bevezetett új rendszer miatt felmerülő egyik kezdeti probléma a dolgozók munkatapasztalatával függött össze. 2016-ban a munkatársak nagyjából fele még kevesebb mint három éve dolgozott a vállalatnál, míg a vezetők fele is újonnan került kinevezésre, és kevesebb mint egy év tapasztalattal rendelkezett. Egyszóval, a szervezet még nagyon fiatal volt. Mindez frusztrációt okozott azon munkatársak körében, akik szerint a teljesítményértékelési rendszer nem volt méltányos és eléggé átlátható. Emellett a rendszer nagymértékben támaszkodott az igen kisszámú tapasztalt vezetőre.

Ezt a problémát oly módon kívánták megoldani, hogy a teljesítményértékelés fő célja ezentúl az egyéni fejlődés támogatása lett a juttatások emelése helyett. Az alapbér jelenleg a kompetenciák 360 fokos értékelése alapján kerül meghatározásra, az egyéni teljesítményt pedig jutalmakkal ismerik el. A havonta egyszer sorra kerülő négyszemközti fejlődéstámogató megbeszélések során a munkatársak visszajelzést kapnak a náluk magasabb beosztásban dolgozóktól.

Ezenkívül a fizetési sávok teljes egészében nyilvánosak, és egy sávon belül a fizetés félévente egy előre meghatározott mértékben emelkedik, ahogy az természetesen magasabb sávba kerüléskor is nő.

Összességében a munkavállalók jövedelme nem csak az egyéni teljesítménytől függ, sokkal inkább a csapatként való sikeres együttműködéstől és a szakmai alkalmasság bizonyításától, amely a siker és jövedelmezőség kulcsa.

A Natura sikerességének kulcstényezői

Annak ellenére, hogy a vállalat már túl van egy nagyobb szervezeti átalakításon, a szervezeti felépítés „ellaposítása” és a teljesítményértékelés új alapokra helyezése is igen nagy változás volt, ráadásul be is váltak.

Tehát minek köszönhető a siker? Összességében azt mondanám, hogy három fő tényező játszott benne szerepet.

Az első az átláthatóság. A Net Protections a radikális átláthatóságot szem előtt tartva alakította át mind a rendszert, mind a szervezeti kultúrát. A szervezetben valamennyi információ mindenki számára hozzáférhető, ami nagymértékben hozzájárul a dolgozók felelősségvállalásának megerősítéséhez.

A második ilyen tényező a szervezeti átalakítás – vagyis a hierarchikus, felülről lefelé építkező „top-down” modellről a lapos és önszerveződő alapon működő szervezeti modellre való átállás – együttes megtapasztalása. A szervezeti átalakítás hosszú évekig tartott (és tart a mai napig), de az általános tapasztalatok alapján szüntették aztán meg a menedzseri pozíciókat és határozták meg a katalizátorok feladatkörét.

A harmadik tényező a vezetői csapat (leadership team) fejlődése. Az átalakítási folyamat során a vezetők megtanultak bízni a csapattagokban, felismerni az egocentrikus és félelem vezérelt viselkedést, valamint hagyni a munkatársakat, hogy önállóan szervezzék meg a munkájukat.

A következő lépések?

Most, a Natura rendszer – és számos más jelentős átalakítás – bevezetése után néhány évvel milyen további lépéseket tervez a Net Protections (már ha egyáltalán tervez)?

A Net Protections vállalat most, hogy már régen túljutott a 2000-ben kezdődött startupszakaszon, a következő növekedési szakaszba lépés előtt új tehetségek alkalmazásával és kinevelésével készül fel az új üzleti lehetőségekre és jövőbeni kezdeményezésekre.

Ezenkívül a nagy gonddal kimunkált vállalati kultúrának és támogatási rendszereknek köszönhetően több, magas beosztású munkatársat is sikerült a vezetőségi csapatba csábítani, többek között a nemrégiben csatlakozott pénzügyi igazgatót, aki meghatározó szerepet játszott a cég részvénytársasággá alakulásában. Ily módon a Net Protections tervei közé tartozik a szervezeti kultúra további kibontakoztatása, valamint a rendszerei naprakészen tartása annak érdekében, hogy bármilyen, a folyamatos üzleti növekedéshez szükséges későbbi változtatáshoz gyorsan tudjon alkalmazkodni.

Forrás: Corporate Rebels

<a href="https://agiluu.hu/author/istvan/" target="_self">Marhefka István</a>

Marhefka István

9 éves koromban kezdtem a programozást, professzionálisan pedig több mint 20 év tapasztalattal rendelkezem szoftvertermékek kifejlesztésében. Jónéhány agilis csapatban dolgoztam különféle szerepkörökben (vezető szoftverfejlesztő, architect, termékfelelős, scrum master stb.), ahol az erős csapatmunkára építve hoztunk létre sikeres termékeket. Dolgoztam magyar KKV-knál, multiknál Magyarországon és Svájcban. Korábbi saját startupom, az amerikai irodát is működtető Be-novative nevű cég, amelyből már exiteltem, a mai napig sikeres. Agilis szervezetfejlesztői és DevOps tanácsadóként 2017 óta dolgozom. Elsősorban hazai kkv-k és nagyvállalatok agilis és digitális transzformációs törekvéseit támogatom.

Az Agiluu támogatja a szervezeteket, hogy agilisabbá váljanak.

Tetszett az írás? Iratkozz fel a blogra, hogy mindig értesülj az új írásokról!