A jövőbiztos munkahellyé válás három legfontosabb feltétele

Szerző: | 2020. 06. 07. | Agilis szervezetek

Olvasási idő:

A The Corporate Rebels egy két srácból álló mini csapat, akik otthagyták nagyvállalati munkájukat azért, hogy felkeressék a világ leginspirálóbb munkahelyeit. A sok tapasztalatot – amit így a földgolyó legprogresszívabb vállalataitól első kézből szereztek meg – különféle fórumokon osztják meg a világgal.

A következő cikkük, amely 2017-ben a The Huffington Post-ban is megjelent, azt hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy egy agilis szervezeti átalakítást sikerrel valósítsunk meg, először kristálytiszta jövőképet kell megfogalmaznunk, majd az átalakításba be kell vonnunk a dolgozókat is.

 

A jövőbiztos munkahellyé válás három legfontosabb feltétele

 

A Corporate Rebels kötelékében tett eddigi utazásaink során szervezeti átalakuláson sikeresen átesett szervezeteket kerestünk fel, amik az idejétmúlt command-and-control struktúrájukat egy, a jövőbeli kihívásoknak is megfelelő és rendkívül progresszív szervezeti felépítésre cserélték. És mi nemcsak néhány szerencsés kiválasztottat, hanem sokféle, különböző méretű és különféle iparágakban tevékenykedő szervezetet tanulmányoztunk a világ számos országában.

Többek között olyan testületeket is górcső alá vettünk, mint az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete. De mi a közös ezekben a szervezetekben? Hogyan vitték végbe mindezt, és mik a sikeres átalakulás elhagyhatatlan lépései?

1. Kristálytiszta jövőkép megfogalmazása

Az általunk tanulmányozott átalakulási folyamatokban az első közös pont az volt, hogy még az átalakítás megkezdése előtt előálltak egy kristálytiszta jövőképpel. A legtöbb felkeresett úttörő munkahelyen a vezetőség dolgozta ki a jövőképet, majd azt kommunikálta a dolgozók felé.

Az egészben pedig az a legszebb, hogy a változást elindító „lázadók” egy teljesen üres vászonnal dolgozhatnak. Arra ösztönzik a szervezetet, hogy valósítsák meg az elérhető álmokat, és hogy lépjenek túl a jelenlegi status quón. Másoktól merítenek inspirációt, és arra buzdítják a dolgozókat, hogy új és merész ötletekkel álljanak elő. Arra a kérdésre keresik a választ a munkatársaik segítségével, hogy milyen lenne, hogyan nézne ki a szervezet, ha csak most alakulna meg.

Például milyen végső célt tűzött ki maga elé a belga Szociális Biztonsági Hivatal?

„A célunk olyan hatékonyan működő hivatallá válni, ahol a munkavállalók szívesen és örömmel dolgoznak.” 

És a holland település, Hollands Kroon önkormányzata számára mi volt a fő cél? „Hollandia legjobb okoshivatalává válni.” Mindkét fenti célkitűzés remek példa a kristálytiszta és viszonylag könnyen érthető jövőképre, amivel a dolgozók könnyen tudnak azonosulni, emellett az egyértelmű jövőkép hathatós iránymutatásként is szolgálhat a teljes átalakulási folyamat során.

Később pedig az átalakulás alatt végrehajtandó változtatásoknak és meghozandó döntéseknek is összhangban kell állniuk ezzel a jövőképpel. Ennélfogva minden egyes lépésnek a kijelölt fő cél irányába kell mutatnia.

Amennyiben a szervezet elkezd olyan változtatásokat végrehajtani és döntéseket meghozni, amelyek nem egyeztethetőek össze a jövőképpel, a dolgozók nem tudnak többé azonosulni a már folyamatban lévő szervezeti átalakítással. A jövőkép elveszíti a hitelességét, és az átalakulás bukásra van ítélve.

2. Dolgozók bevonása

Szeretnénk külön is kihangsúlyozni, hogy meggyőződésünk szerint a szervezeti átalakulási folyamat esetében nem létezik egyenmegoldás. Azonban két közös pontot sikerült megfigyelnünk: az egyértelmű jövőkép meglétét és azt a körülményt, hogy a dolgozók a saját kezükbe veszik a tényleges végrehajtást. Végül is a dolgozóknak kell kidolgozniuk a részleteket, végrehajtaniuk a lépéseket, és végül megvalósítaniuk az egész átalakítást. A vezetőségnek mindössze az a feladata, hogy az összes dolgozóval megossza a jövőképet, példát mutasson, és őrködjön a kultúra felett.

Ezt pedig nem csak egyszerűen leszűrtük az elmondásokból a kutatásunk során, hiszen McKinsey egyik közelmúltbeli tanulmánya is alátámasztotta, hogy a szervezeti átalakulás folyamán kulcsfontosságú az alkalmazottak bevonása. Ezenkívül a sikerrel záruló átalakulás időbe telik, és abban a megfelelő kommunikáció fontos szerepet játszik. Például a belga Szociális Biztonsági Hivatal esetében a szervezeti átalakulás legalább három évig tartott, és a dolgozókat végig arra buzdították, hogy a lehető legnagyobb mértékben folyjanak bele és vegyenek részt a folyamatban.

Ebből kifolyólag az átalakulás csak akkor lehet sikeres, ha azt a dolgozók hajtják végre, és azt teljes mértékben támogatják. És az alkalmazottak csak akkor pártolják az átalakítást, ha meg vannak arról győződve, hogy az új irányvonal az ő érdeküket is szolgálja, vagy ha az megszüntet egy, az eddigi munkájukat nagymértékben nehezítő körülményt. Ezért a legtöbb inspiráló vezető állandóan azt kérdezgeti a dolgozóktól, hogy mire van szükségük, mivel rendkívül hasznos ötleteket kaphatnak, és azok alapján azonnal intézkedhetnek.

És ha minden jól alakul, akkor a munkahelyen újonnan alkalmazott valamennyi metódus és munkamódszer a mások példájából merített ötletek, a zsigeri megérzés és a józan ész kombinációját egyesíti magában. Ennek következtében az általunk látott legradikálisabb és leghatékonyabb megoldások is viszonylag egyszerűek, mindamellett szakítanak a legtöbb munkahelyen a mai napig bevettnek számító összes konvencionális vezetői tévhittel és szokással.

3. Mindent egy lapra vagy viralitás

Az átalakítás két teljesen különböző módszerrel is megvalósítható a gyakorlatban. A tapasztalataink alapján egyfelől egyes szervezetek mindent egy lapra tesznek fel az új munkamódszerek bevezetése kapcsán. Ez azt jelenti, hogy sok esetben láttunk olyan átalakulási folyamatot, amely során a régiről az új rendszerre egyik napról a másikra álltak át.

Ezek a „mindent egy lapra” módszerek általában egy szimbolikus elnevezést kapó, egyetlen nagy projektben öltenek testet. Például a belga Szociális Biztonsági Hivatal az „újjáteremt” latin szó után a NoVo nevet adta a projektjének. A holland önkormányzat pedig egyszerűen „A pont 2018” elnevezéssel illette a saját projektjét.

Ám a sikeres átalakuláshoz nincs feltétlenül szükség ilyen gyökeres változásra, így be tudunk számolni egy másik megközelítésről is. E módszer szerint a kívánatosnak tekintett új munkamódszereket szépen fokozatosan, egyre többen kezdik el alkalmazni a szervezetben. Ezt nevezzük mi lázadómódszernek.

Ezt a lázadómódszert nemcsak akkor alkalmazzuk, amikor egy szervezetnek segítünk motiválóbb munkahellyé válni, de nemrégiben megfigyelhettük a bol.com nevű holland vállalkozás esetében is. Ennél az e-kereskedelemmel foglalkozó cégnél a csapatvezető Harm Jans úgy határozott, hogy elkezd új munkamódszerekkel kísérletezni. A meetingstruktúrákban és feladatkör-meghatározásokban történő változtatások végrehajtása után a csapat hamar úgy érezte, hogy az elkötelezettségük és a produktivitásuk is jobb lett.

Az első gyors sikerélmények után Harm elhatározta, hogy ezentúl minden kínálkozó lehetőséget megragad arra, hogy megossza a többiekkel az új munkamódszerükkel elért sikereket azért, hogy a vállalat valamennyi dolgozóját a hatékonyabb munkavégzésért indított mozgalmához való csatlakozásra ösztönözzön. Most, tizennyolc hónappal később a cég nem IT-részlegén dolgozók egyharmada (az IT-részlegen dolgozók a kezdetektől az agilis- és scrummódszert alkalmazzák) a Harm csapata által népszerűsített munkamódszer szerint dolgozik. Egyre több és több dolgozó áll át a cégnél az új munkamódszerre, tehát a mozgalom egyre erősödik, így egy idő után a cég összes dolgozója kénytelen lesz azt alkalmazni.

Kidolgozni, bevonni, rajt!

Ahhoz, hogy egy szervezet elköteleződést kiváltó és sikeres munkahellyé váljon, az első lépés mindig az egyértelmű jövőkép megfogalmazása. A folyamatba be kell vonni a dolgozókat is, de ami még ennél is fontosabb, az az, hogy a szervezeti átalakítás mikéntjének meghatározásában is vegyenek részt, továbbá szabad kezet kell adni nekik a jövőkép megvalósítását illetően.

Ezután feltehetsz mindent egy lapra, egyik napról a másikra átállva az új rendszerre, vagy a lázadómódszert is választhatod. Keress lázadótársakat, építs mozgalmat, és belülről változtasd meg a szervezetet. Ezáltal te lehetsz az a lázadó, aki megdönti a régimódi, idejétmúlt, számtalan dolgozó életét megkeserítő command-and-control struktúrát. Te lehetsz az, aki belülről változtatja és javítja meg az egész rendszert, függetlenül a formális hatáskörödtől és a beosztásodtól.

 

 

Forrás: https://corporate-rebels.com/ingredients/

<a href="https://agiluu.hu/author/istvan/" target="_self">Marhefka István</a>

Marhefka István

9 éves koromban kezdtem a programozást, professzionálisan pedig több mint 20 év tapasztalattal rendelkezem szoftvertermékek kifejlesztésében. Jónéhány agilis csapatban dolgoztam különféle szerepkörökben (vezető szoftverfejlesztő, architect, termékfelelős, scrum master stb.), ahol az erős csapatmunkára építve hoztunk létre sikeres termékeket. Dolgoztam magyar KKV-knál, multiknál Magyarországon és Svájcban. Korábbi saját startupom, az amerikai irodát is működtető Be-novative nevű cég, amelyből már exiteltem, a mai napig sikeres. Agilis szervezetfejlesztői és DevOps tanácsadóként 2017 óta dolgozom. Elsősorban hazai kkv-k és nagyvállalatok agilis és digitális transzformációs törekvéseit támogatom.

Az Agiluu támogatja a szervezeteket, hogy agilisabbá váljanak.

Tetszett az írás? Iratkozz fel a blogra, hogy mindig értesülj az új írásokról!