Referenciák

Ügyfeleink sikerei

SCRUMALAPÚ TERMÉKFEJLESZTÉS BEVEZETÉSE DEVOPSTÁMOGATÁSSAL

JAVA-ALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTŐ SZERVEZET ÚJ MŰKÖDÉSE KAPCSÁN SZAKÉRTŐI VISSZAJELZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA

VEZETŐI TEHERMENTESÍTÉS

ÚJ ÜZLETI TERÜLET MEGHÓDÍTÁSA AGILIS MŰKÖDÉSSEL

MUNKAHELYI BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉPÍTŐIPARI CÉGNÉL

TERMÉKGYÁRTÁS MINŐSÉGSZEMLÉLETÉNEK ERŐSÍTÉSE GYÁRTÓ CÉGNÉL

AGILIS CSAPATOK INDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA HAZAI BANKNÁL

Külföldi tulajdonú magyar banknál két agilis csapat elindítását támogattuk az egyik üzleti terület felkérésére, akik korábban indítottak már agilis csapatot egy másik tanácsadócég támogatásával. Azért kért támogatást a bank, mert az új szituáció sok szempontból különbözött a korábbitól, így az előző módszert nem lehetett egy az egyben átültetni az új csapatokra.

Emellett számos kérdés is felmerült a korábbi csapatindítás során, amelyet szerettek volna megválaszolni annak érdekében, hogy a bankban már elindult agilis transzformáció jövőbeli folytatását tisztábban láthassák. Olyan működést és jövőképet szerettek volna kialakítani, ami a legjobban illik az ő kultúrájukhoz.

A 6 hónapos támogatási folyamat során a szervezet minden szintje bevonásra került a board szinttől a középvezetőkön át a legalsóbb szintekig.

A projekt különlegessége, hogy a banki szervezetben nagyon hamar (1 hónap alatt) elindítottuk a csapatokkal az üzemszerű működést. Ez banki környezetben ritkának számít, és az ügyfelünk bátorságát is dicséri, aki anélkül el merte kezdeni a két új csapattal a működést, hogy pontosan látta volna, hogyan fog a két új csapat együttműködni a meglévő banki hierarchikus, silóban működő részekkel. Sok felmerült kérdésre így előre nem tudtuk a választ, de a valódi tapasztalatok alapján nagyon hamar megírta később a szervezet a támogatásunk mellett a saját agilis működési szabályzatát (cookbook), ami az akkori működésük leképzése volt.

TERMÉKFEJLESZTÉS AGILIS TRANSZFORMÁCIÓJA MAGYAR TULAJDONÚ SZOFTVERFEJLESZTŐ KKV-NÁL

Egy hazai szoftverfejlesztő cég tulajdonosa nagyobb ambíció szintre lépett az egyik már több éve fejlesztett termékükkel azzal, hogy sokkal nagyobb piaci részesedést tűzött ki maguk elé, és egyben tudatos piac- és szervezetépítésbe kezdett.

A termékfejlesztést támogattuk a termék víziójának megfogalmazásában és az elérendő célok és leszállítandók tiszta megfogalmazásában. A korábbi 2-3 részidőben fejlesztő kolléga helyett pedig már egy kisebb szervezet felépítésében és munkájának megszervezésében is támogattuk a céget Scrum alapokon. A kollégák dedikáltan, full-time dolgoztak a terméken.

Ezzel párhuzamosan technológiailag tanácsadást is nyújtottunk, hogy a meglévő nagy kódbázist, ami egy legacy rendszer volt, milyen stratégia mellett tegyék fenntarthatóvá, milyen részeket írjanak újra belőle, miket refaktoráljanak, hogy az meg is térüljön a cégnek, és a fejlesztők számára is vonzó legyen benne dolgozni.

Alkalmazott technológiák/módszertanok: PHP, Laravel, Angular, Kubernetes, Gitlab, OKR, Clickup

PROJEKTPORTFÓLIÓBAN FÓKUSZÁLT FEJLESZTÉS SZOFTVERFEJLESZTŐ KKV-BEN

Magyar tulajdonú szoftverfejlesztő cégnél sok projektet fejlesztettek egyszerre, megosztott szoftverfejlesztői erőforrásokkal. Arra kaptunk felkérést, hogy a különböző projektvezetők felől érkező, nem mindig előre tervezhető kérések leszállításához alakítsunk ki egy olyan rendszert, ami képes támogatni a szereplőket abban, hogy közösen megállapodásra juthassanak a projektportfólióban szereplő projektek priorizálásában és az osztott fejlesztői erőforrások allokálásában. A cégben dolgozó projektvezetők, kulcs fejlesztők és a cégvezető így heti szinten tudott közös megegyezésre jutni, hogy az adott héten mely projektek élvezzenek prioritást a többivel szemben. A rendszerben végül azt is kialakítottuk, hogy több hétre előre tudjanak tervezni a szereplők.

DEVOPSKULTÚRA FEJLESZTÉSE HAZAI BANKBAN

Hazai, külföldi tulajdonú banktól arra kaptunk felkérést, hogy a hagyományos alapokon működő IT területen belüli fejlesztési és üzemeltetési szervezet között szorosabb együttműködést hozzunk létre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő projektek hamarabb megvalósulhassanak. A koncepciónk lényege egy, a szervezetben dolgozó mentori csapat felállítása, akik képesek a kiválasztott projektek „devops-transzformációjára”.

(A projekt még folyamatban van.)

JAVA-ALAPÚ SZOFTVERFEJLESZTŐ SZERVEZET ÚJ MŰKÖDÉSE KAPCSÁN SZAKÉRTŐI VISSZAJELZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA

Arra kaptunk felkérést, hogy az akkor kilencvenfős szoftverfejlesztő cég új szervezeti működésének tervét külsős szakértőként vizsgáljuk meg, és a cég középtávon megvalósítandó, 100%-os létszámnövekedési tervei alapján fogalmazzunk meg fejlesztési javaslatokat, más cégeknél szerzett tapasztalatainkra és nemzetközi iparági standardokra építve.

A fejlesztési javaslataink megfogalmazása előtt a teljes cég működését meg kellett értenünk és minden fontos szempontot figyelembe kellett vennünk (domainjellegzetességek, szervezeti működés, szállítási folyamatok, projektek, alkalmazott módszertanok és technológiák, belső fejlesztési programok). Számításba kellett vennünk a cég IT sourcing stratégiáját is, amely a hazai informatikai munkaerőhiányra adott választ, valamint azt is, hogy a cég mostani ügyfélkörét kiszolgáló szoftverszállítói szervezet hogyan tudja majd hatékonyan kezelni a potenciális új megrendelőket.

A szakértői munkát a megrendelő szakembereivel közösen workshopok keretében végeztük el.

A szervezet a kapott eredmények alapján önállóan fogja levezényelni a szervezetátalakítási folyamatot.

Alkalmazott technológiák/módszertanok: kanban, scrum, BDD, CoP, Java és Spring

SCRUMALAPÚ TERMÉKFEJLESZTÉS BEVEZETÉSE DEVOPSTÁMOGATÁSSAL

Egy ötvenfős szoftverfejlesztő cég zöldmezős termékfejlesztési projektje kapcsán új, scrumalapokon működő csapatot alakítottunk ki. Mivel magyar kisvállalkozás volt a megbízó, külön kihívást okozott az is, hogy az egyszerre több projekten is dolgozó csapatot hogyan lehet tehermentesíteni és feladatait úgy strukturálni, hogy a csapat flow-élményt átélve dolgozhasson, szakmailag fejlődjön, és végül minőségi munkát végezzen.

A megbízás részeként a kódminőség javításában, a devopsszemlélet elsajátításában és a CI/CD pipeline létrehozásában szakmailag is támogattuk a fejlesztői csapatot, emellett PO mentoringot is végeztünk, amely során kialakítottuk az ügyfélhez leginkább passzoló kommunikációs és együttműködési modellt.

A megrendelő és a szállítói csapat között szoros és rendszeres együttműködést alakítottunk ki.

Annak érdekében, hogy a csapat a munkáját megszakítások nélkül tudja végezni, és minél kevesebb előre be nem tervezett feladata legyen, együtt dolgoztunk a szervezet többi részlegével is (többi projekt vezetője, üzleti oldal képviselői).

A projekt határidőn belül sikeresen került leszállításra, a szoftvert már a projekt lezárulta előtt elkezdte használni a megrendelő. A csapat sikerélményként élte meg a projekten való munkát, és az ügyfél is elégedett volt mind az elkészült szoftverrel, mind a rendszeres együttműködés módjával. A fejlesztői csapat „tankönyvszerűen” csinálta végig a projektet, alkalmazva a TDD- és devopsszemléletet.

Alkalmazott technológiák/módszertanok: PHP, Laravel, Vue.js, Gitlab, Docker, continuous delivery/integration/devops és scrum, ClickUp

TERMÉKGYÁRTÁS MINŐSÉGSZEMLÉLETÉNEK ERŐSÍTÉSE GYÁRTÓ CÉGNÉL

Magyarország egyik legnagyobb fogtechnikai laborja azzal bízott meg minket, hogy a fogtechnikai implantátumok minőségének fejlesztésében támogassuk őket.

Fontosnak tartottuk, hogy minél korábban vezessünk be egy olyan rendszert, amely visszajelzést ad a cég vezetőinek és a dolgozóknak a minőség javulásáról, ezért több megközelítést is kipróbáltunk.

Egyrészt a cégnél működő vállalatirányítási rendszerből nyertünk ki adatokat, de ezek csak korlátozott mértékben engedtek betekintést a cég – mint rendszer – egészének működésébe, mivel a szoftvert elsősorban kis laborok működésének támogatására fejlesztették ki.

A különböző reszortokon egyedi szempontok alapján manuálisan kezdtük el mérni a befejezett munkafázisok minőségét, visszajelzést adva arról a dolgozóknak. Ezeket a visszajelzéseket nyilvánossá is tettük, és közös beszélgetések keretében dolgoztuk fel.

A közös beszélgetések során a dolgozók megfogalmazták a működés javításához szükséges feladatokat is. E feladatok megvalósulását transzparens rendszerben követtük nyomon. Új felismerés volt a cégben, hogy a labor feladatai nem csupán a megrendelőktől kapott munkákból álltak, hanem a laborban működő rendszer folyamatos fejlesztése is feladatokat indukált, amelyeket a napi munkafolyamatokba be kellett ágyazni.

A visszajelzési rendszerbe becsatornáztuk a megrendelőket is (fogorvosok), szintén manuális módszerrel. Azért alkalmaztunk manuális (papíralapú) módszereket, mert minél gyorsabban szerettük volna kitapasztalni, hogy ezek mennyire hasznosak a gyakorlatban.

Nagyon hamar kiderült, hogy ezek a visszajelzések mind fontosak, viszont nagy adminisztrációs terhet rónak a szervezetre, emellett önmagukban is hibákat generálnak, ami miatt a visszajelzési rendszer hasznosságába vetett hit a dolgozók körében hamar csökkenni kezdett.

A minőségszemlélet megerősítése a féléves munka központi eleme volt. A cégben a közös normák megfogalmazása és egyértelműsítése után a minőség mérhetően javulni kezdett.

A huszonöt éve a céget működtető menedzsment a hosszú távú fejlődés szempontjából immár modern szemlélettel tekint a minőségre: nem csupán az kap hangsúlyt, hogy az egyes elkészült munkadarabok tekintetében kiemelkedőt alkosson a cég, hanem az is, hogy a szolgáltatások egésze – amely magában foglalja a megrendelők kiszolgálását is – kiemelkedő legyen.

A közös munka végén a cégben egy új, heti ciklusú visszajelző és fejlesztőrendszer kezdett működni, valamint megfogalmazták az új szervezeti működés alapjait is, ami még hatékonyabbá tette a visszajelzési rendszert. Az addig használt vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztésére egy komplex koncepció készült, amely lehetővé teszi majd a papíralapú visszajelzési folyamatok automatizálását és egy valós idejű visszajelző rendszer működtetését.

VEZETŐI TEHERMENTESÍTÉS

Egy tizenöt fős budapesti építőipari cég ügyvezetője állandó leterheltséggel küzdött, melynek következtében már évek óta nap mint nap későn járt haza, nem tudott szabadságra menni, és minden második hétvégén dolgozni kényszerült.

Az építőipari tervezőiroda munkamódszerei között az agilis munkamódszereket meghonosítva, közösen olyan csapatokat alakítottunk ki, amelyek hatékonyan és önállóan képesek elvégezni a rájuk bízott munkát, hogy az ügyvezető teljes mértékben a projektek megszerzésére koncentrálhasson. A scrum keretrendszerét szabtuk rá a cégre, az iparág jellegzetességeihez igazodva. Ezenfelül az agilis szemléletmódot erősítettük, hogy a csapatok és az egyének minél önállóbban, nagyobb felelősségvállalás mellett dolgozhassanak.

Bár a cél nem a hatékonyság növelése volt, mégis mérhetővé vált a cég teljesítményének 30%-os növekedése annak köszönhetően, hogy a cégvezető sokkal kevésbé vett részt a napi operatív feladatok irányításában: a csapatok szervezték meg a saját munkájukat, tárgyaltak a megrendelővel, társtervezővel, a cégvezető pedig az üzleteket szerezte, már nem túlórázott, és tervezhetőbbek lettek a napjai és hetei is.

A közös munka eredményeképpen a cégen belüli feladatok heti szinten tervezhetővé váltak, és az előzetes tervezés pontossága is nőtt, segítve a cégvezetőt abban, hogy az új munkákat a cég jövőbeni kapacitásának megfelelően tudja elvállalni.

A cégvezető erre a rendszerre alapozva fejlesztette ki saját vállalatirányítási rendszerét is, amely lehetővé tette a cég teljes működésének hatékony monitorozását.

Ezzel a munkánkkal és közös sikerünkkel 2019-ben elnyertük a hazai szervezetfejlesztés szakmai díját, a Kagyló díjat, mellyel az Év Szervezetfejlesztője díjat tehettük zsebre kisvállalati kategóriában.

ÚJ ÜZLETI TERÜLET MEGHÓDÍTÁSA AGILIS MŰKÖDÉSSEL

Egy külföldi tulajdonú építőipari cégtől azt a megbízást kaptuk, hogy támogassuk őket az agilis működés meghonosításában. A megbízó célja egy új piac megszerzése volt, ehhez pedig egy kis méretű, ütőképes, keresztfunkcionális csapat kialakítása vált szükségessé.

Bár a cél világos volt, és azt is tudtuk, hogy kis csapatban kell dolgoznunk, azzal nem voltunk tisztában, hogy ki fogja vezetni a kis csapatot, és az hogyan tudja majd kialakítani saját belső működését, a megfelelő dinamikát. Az is kérdéses volt, hogy hogyan tud majd együttműködni ez a kis csapat a nagy szervezettel, és hogyan tudja majd érvényesíteni a saját érdekeit a hatékony működés megteremtése érdekében.

E kérdések nagy vonalakban történő megválaszolása is sok hónapnyi kísérletezést igényelt, végül a csapat számára egy fenntartható működési modellt sikerült kialakítani.

A csapattagok együttműködésének javítása érdekében személyiségdiagnosztikai eszközt is alkalmaztunk (az Innermetrix ADV-profilja), amellyel feltártuk a csapattagok tehetségét és motivátorait.

Bár az új működési modell kialakítása sok meglepetést tartogatott, a közös erőfeszítés a hozzá fűzött reményeket beváltotta, és az új csapat az új üzleti területen sikeresen szerzett piacot magának.

Alkalmazott technológiák/módszertanok: scrum, OKR, ClickUp és az Innermetrix ADV-riportja

MUNKAHELYI BALESETEK MEGELŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉPÍTŐIPARI CÉGNÉL

Külföldi tulajdonú építőipari cégtől azt a megbízást kaptuk, hogy fejlesszük a cég munkavédelmi folyamatait annak érdekében, hogy minél kevesebb baleset történjen az építkezéseken. A munkavédelem a cég egyik fontos értéke volt, mert ez alapján különböztette meg magát a magyar piacon versenytársaitól, emellett magas minőségi elvárásokat fogalmazott meg az anyacég is a megbízó céggel szemben.

A hagyományos megközelítésektől eltérően a munkavédelem mint rendszer fejlesztéséhez nem gyökérokelemzést javasoltunk, mert tapasztalatunk szerint a hibákra való rámutatás erős védekezési mechanizmust vált ki, és a munkavédelem fejlesztéséhez pont ezzel ellentétes hatású megközelítésre volt szükség. A balesetek elkerüléséhez nagy fokú felelősségvállalás szükséges, hogy a munkaterületeken lévő hiányosságokra, hibákra a dolgozók proaktívan hívják fel a figyelmet, és ők maguk tegyenek azért, hogy a jövőben ezeket a feltárt hiányosságokat elkerüljék.

A balesetek elkerülésének kitűzött célja nem csupán a munkaterületeken dolgozókra korlátozódott, hiszen az építkezést előkészítők munkáján is nagyon sok múlott, tehát itt is proaktív munkára volt szükség. A munkavédelem fejlesztése így a cég teljes működését érintette, azaz komplex szemléletet igényelt.

Első lépésként megoldásfókuszú megközelítés alapján a vezetőséggel közösen jövőképalkotás révén határoztuk meg azt a modellt, amely szerint a távoli jövőben működni szeretnének.

A jövőkép elérése érdekében apró lépésekben haladva vezettük be a szükséges változtatásokat az agilis megközelítés szerint – azaz a dolgozók minél szélesebb körű bevonásával és kísérletezéssel – azon módszerek megtalálása céljából, amelyek nagymértékben előrelendítik a vágyott jövőkép megvalósítását.

Alkalmazott technológiák: megoldásfókuszú jövőképalkotás, OKR, liberating structures és retrospectives